Gerard Meerstadt, schrijver van 'Effortless' (en de Nederlandse vertaling 'Moeiteloos'), het boek dat de overal doorbrekende nieuwe concepten van ons bestaan samenbrengt in één compleet nieuw mensbeeld, 'a 21st century paradigm of life', dat wordt samengevat als het 'moeiteloos leven' principe in 'het intuïtieve tijdperk', het leren kennen van de natuurlijke flow van het leven, de intentie van het Kwantum Veld, en daarmee in harmonie leven om volledig deel te hebben aan de wonderlijke dans van het leven.
De 5 Universele Beginselen van Leven

De Universele Beginselen van Leven (Moeiteloos Hoofdstuk 8) zijn de uitdrukking van het ‘Entanglement’ principe in de stroom van het leven voor alle organismen. Dieren en planten in hun natuurlijke omgeving zijn hiermee in harmonie, de mens heeft zich in het ego bewustzijn hiervan losgemaakt en ervaart dit als angst en pijn in de meest elementaire vorm.  

Deze beginselen kennen en erin meewerken brengt ons terug in verbinding, in lijn met deze stroom van leven en voorziet ons van vervulling en moeiteloosheid in alles dat we doen in harmonie met de intentie van het veld, ‘meer leven voor iedereen’.

1) Connectie met de bron (Connection)

Bewustzijn van het Kwantum Veld als onuitputtelijke bron van alle dingen. We zijn allemaal verbonden met deze bron die ons onderhoudt. Deze voorziet in alles wat we nodig hebben. Je hoeft niet in concurrentie te leven met anderen. Er is ruim voldoende voor iedereen en samen kunnen we alles.

2) Vrije distributie van Energie (Circulation)

Als je weet dat er overvloed voor iedereen is kun je vrij delen met elkaar en gaat het allemaal vloeiend. Hou dingen niet vast, laat ze vrij stromen tussen jou en anderen. Je zet het wiel van een rijk gevuld leven in beweging als je vrij kunt geven en ontvangen, van harte aannemen en met liefde weer loslaten of doorgeven.

3) Moeiteloze Respons in het nu (Presence)

Je kunt door je verbondenheid met het veld intuïtief en fysiek op elk moment voelen wat de juiste reactie op een situatie of een impuls is. Deze keuze brengt altijd het beste resultaat voort, in harmonie met de intentie van het veld 'meer leven voor iedereen'. Je maakt dit proces mogelijk als je:
  • de werkelijkheid als uitgangspunt neemt, niet je pijnlijke gedachten erover 

  • zelf verantwoordelijkheid neemt voor je omstandigheden zonder je machteloos te laten maken door externe factoren
     
  • vanuit je verbintenis met het veld je keuzes maakt en niet de goedkeuring van anderen zoekt voor je wat je doet. 
Dan gaat alles moeiteloos.

4) Ongebonden Intentie (Detached Intention)

Intentie geeft vorm aan de scheppende kracht van het veld, de transformatie van het niet-manifeste naar het manifeste. Intentie is niet competitief maar creatief, voegt rijkdom toe aan wat er al is, strijdt niet om dingen die er al zijn, kent geen schaarste.

De ongebondenheid van onze intentie houdt in dat we het rijk van onzekerheid omarmen, niet als onveiligheid, maar als een bron van ongekende mogelijkheden, de durf om het leven aan te gaan met alle onzekerheid die daar onlosmakelijk bijhoort.

In ongebonden intentie ervaar je het bevrijdende besef dat je gevoel van welzijn niet verbonden is aan enige omstandigheid, maar aan het in harmonie leven met de beginselen van leven. Dit geldt altijd, ook voor mensen die er onbewust al of niet mee in harmonie leven.

5) Unieke bijdrage (Contribution)

Jouw opdracht is om jezelf tot volle bloei te brengen, niet als een ander te zijn, dat doen ze zelf wel. Jouw unieke bijdrage is je echte zelf te zijn, onbezorgd en moeiteloos, het tot uitdrukking brengen van jouw unieke mogelijkheden ten dienste van anderen, vrij van zelfveroordeling, vol van liefde geven wat je wel hebt.

Wallace Wattles noemt dit: "Making the most of yourself to fulfill the purpose of the Thinking Stuff" ('Thinking Stuff' was 100 jaar geleden zijn uitdrukking voor wat we nu het Kwantum Veld noemen)

* * *