Candace Pert, (born June 26, 1946) is an American neuroscientist and pharmacologist who discovered the opiate receptor, the cellular binding site for endorphins in the brain. Auteur van het baanbrekende boek 'Molecules of Emotion'.

Pert verklaart met haar beeld van de mens als informatienetwerk het fenomeen van 'cell memory', de ontdekking dat niet alle informatie in onze hersenen ligt opgeslagen, maar dat ons hele lichaam informatie heeft opgeslagen en dat, door ons op specifieke delen te richten, de daaraan gekoppelde informatie geactiveerd kan worden. Dit is de basis van moderne methoden zoals o.a. 'The Journey' van Brandon Bays. 
Bevindingen uit de lectures van Candace Pert

 • Emoties hebben een fysieke component, de peptiden en receptoren die het fysiologische mechanisme vormen.

 • De levende cel met zijn receptoren is het kernelement om het leven van het organisme te begrijpen. Dit inzicht opent heel nieuwe wegen.

 • Het oude beeld dat emoties worden geregeld door de hersenen (lymbisch systeem) is daarmee achterhaald!

 • Tweerichtingsverkeer tussen hersenen en alle delen van het lichaam, een netwerkmodel, geen hiërarchisch model.

 • Mind & Body zijn één geheel op het niveau van peptiden en receptoren. Het lichaam is de onderbewuste geest waarin emoties liggen opgeslagen.

 • ‘State dependent recall’, sommige informatie kunnen we alleen bereiken als we ons fysiologisch in een vergelijkbare toestand bevinden! (basis PMA methodiek)

 • We kunnen geen objectieve realiteit waarnemen, al onze percepties worden mede gevormd door onze peptiden die de beelden inkleuren. Onze emoties regelen wat wij als werkelijkheid ervaren.

 • Zenuwstelsel, endocrien systeem en immuunsysteem zijn onderdelen van één groot onderling verbonden informatiesysteem.

 • Dit nieuwe netwerkmodel van ons organisme verklaart hoe ons bewustzijn het netwerk kan binnen treden en er een doelgericht aandeel aan kan hebben. (basis voor PMA, Journey, the Work).

 • Alle locaties in het netwerk zijn gelijk als het gaat om het besturen van de informatiestroom.

 • Bewust ademen is een poort tot het onderbewuste netwerk. (basis voor hartcoherentie methode)

 • Alle emoties zijn natuurlijk en gezond. Het onderdrukken, ze niet uiten of kunstmatig continueren zorgt voor desintegratie van het organisme, waardoor het niet als één geheel functioneert.