Laura Whitworth, mede auteur van 'Co-Active Coaching' het meest waardevolle en open coaching model dat zeer bepalend is geweest voor de vorming van de professie van coach, het model waarvan je de waarden en uitgangspunten ook terugvindt in de NOBCO ethische normen voor coaches.

We hebben Co-Active coaching als raamwerk gekozen voor Effortless Coaching vanwege de openheid en de perfecte aansluiting bij de nieuwe inzichten die voortkomen uit ontwikkelingen in de moderne wetenschap zoals epigenetica en de 'kwantum biologie' van Pert, Lipton e.a.

Coaching People Towards Success

Recent onderzoek in de neurowetenschappen verschaft in toenemende mate bewijs dat de filosofie en de instrumenten van het Co-Active coaching model op een krachtige manier in lijn zijn met wat bekend is over effectieve ontwikkeling van ons brein. 

De bouwstenen van het Co-Active Coaching model voorzien in een sterke basisfilosofie van de effectiviteit van de mens door hun focus op compleetheid, creativiteit, aanwezigheid in het nu en transformatie.

Door krachtig op dit fundament te staan is de Co-Active Coach in de juiste positie om de vermogens van de cliënt aan te spreken op een manier die openheid creëert, creativiteit uitlokt en optimale gelegenheid biedt voor 'neuroplasticiteit', wat samen leidt tot blijvende transformerende verandering.

De Co-Active uitgangspunten bieden de coach vele manieren om hun cliënt te helpen uit een reactieve houding te komen en nieuwe mogelijkheden te vinden om in een positieve beweging te komen. De instrumenten van elk van de uitgangspunten kunnen worden verbonden met neurowetenschappelijk aangetoonde manieren om stress tegen te gaan, om de integratie van de linker en rechter hemisferen te bevorderen en neuroplasticiteit te vergroten.

De vier peilers, de vijf contexten en de drie centrale doelen van het Co-Active Coaching model.


Effortless Coaching neemt dit model als context waarbinnen alle andere activiteiten zich afspelen. Bij alle interventiemethoden die worden ingezet kunnen steeds weer de Co-Active Coaching skills worden ingezet om elke benadering tot een diepgaand succes te maken, in combinatie natuurlijk met de bijzonderheden van elke interventiemethode zelf.