CRKBO registerVital Performance, de moederorganisatie van Effortless Coaching, is ingeschreven in het register CRKBO
 
Wat betekent inschrijving in het CRKBO register?

In het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs kunnen instellingen zich inschrijven die voldoen aan de kwaliteitsnorm voor onderwijsinstellingen. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling.
 
Is de instelling na een uitgebreide en intensieve audit ingeschreven in het register, dan is het mogelijk dat opleidingen zonder BTW gefactureerd worden door de geregistreerde instelling. Dat betekent een korting voor u van 21 procent op de cursusprijs.
 
Welke uitgangspunten kent de audit?
  • Zorgvuldigheid;
  • Rechtszekerheid;
  • Redelijkheid;
  • Betrouwbaarheid;
  • Kenbaarheid.

Vital Performance is hiermee erkend als een kwaliteitsgerichte onderwijsinstelling, die vrijgesteld is van BTW heffing voor het uitvoeren van haar opleidingen.