De Basis van Effortless Coaching

De Basis van Effortless Coaching

Effortless Coaching is zeer krachtig en effectief omdat het bouwt op op de doorbraak van de nieuwe wetenschappen en het daaruit voortgekomen nieuwe mensbeeld, dat naadloos aansluit bij tijdloze wijsheden.

Voor de coach betekent dit dat we vanuit een holistisch mensbeeld werken, vanuit de nauwe verbondenheid van lichaam en geest en de connectie van de mens met alles om hem heen. De grote praktische voordelen die daaruit ontstaan zijn een veel lichter beeld van de dagelijkse werkelijkheid en veel krachtiger methoden dan voorheen om obstakels te overwinnen en oude programmeringen te veranderen.

Effortless Coaching is de belichaming van 'de wetenschap van het wonderbaarlijke' zoals wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart het noemt, ingebed in de professionele context van het 'Co-Active Coaching' model.

Over de professie van Coach

Laura Whitworth, mede auteur en vormgever van 'Co-Active Coaching',

de succesvolle gids voor de professie van coach in de twintig jaar dat dit jonge vak inmiddels bestaat.

Recent onderzoek in de neurowetenschappen verschaft in toenemende mate bewijs dat de filosofie en de instrumenten van het Co-Active coaching model op een krachtige manier in lijn zijn met wat bekend is over effectieve ontwikkeling van ons brein . . .

Over de Universele Beginselen van Leven

Gerard Meerstadt, oprichter van Effortless Coaching en schrijver van 'Moeiteloos',

het boek dat de nieuwe concepten van ons bestaan samenbrengt in één geïntegreerd beeld van onze realiteit, 'a 21st century paradigm of life', dat wordt samengevat als het 'moeiteloos leven principe’ in 'het intuïtieve tijdperk'.

De Universele Beginselen van Leven zijn de uitdrukking van het ‘Entanglement’ principe in de stroom van het leven voor alle organismen. Dieren en planten in hun natuurlijke omgeving zijn hiermee in harmonie, de mens heeft zich in het ego bewustzijn hiervan losgemaakt en ervaart dit als angst en pijn in de meest elementaire vorm.

Deze beginselen kennen en erin meewerken brengt ons terug in verbinding, in lijn met deze stroom van leven en voorziet ons van vervulling en moeiteloosheid in alles dat we doen in harmonie met de intentie van het veld, ‘meer leven voor iedereen’.

Het zijn de volgende vijf: . . .

Over Kwantum Fysica en het Kwantum Veld

Dean Radin, Senior Scientist at the Institute of Noetic Sciences:

Wat is er zo belangrijk aan Kwantum Fysica?

  1. Alles blijft hetzelfde, je moet 's-ochtends nog gewoon naar je werk
  2. Het dringt door in alles wat we doen, onze technologie is steeds meer op kwantum fysische principes gebaseerd
  3. De enorme filosofische invloed: . . .

Lynne McTaggart, wetenschapsjournaliste en auteur 'The Field':

"We bevinden ons midden in een wetenschappelijke en levens-beschouwelijke revolutie. In de voorhoede van de wetenschap ontwikkelen zich nieuwe inzichten die alles omverwerpen wat we denken over hoe onze wereld in elkaar zit en hoe we ons zelf zien.

Die ontdekkingen bevestigen dat mensen veel meer zijn dan samenstelling van vlees en beenderen. In haar meest fundamentele vorm beantwoordt deze wetenschap vragen die wetenschappers al honderden jaren voor raadsels hebben geplaatst. . . ."


Over Epigenetica en Celbiologie

Candace Pert, Amerikaans neuro-wetenschapper en pharmacoloog,

die de opiaat receptor heeft ontdekt , de cellulaire connector voor endorfinen in de hersenen. Auteur van het baanbrekende boek 'Molecules of Emotion'.

"De ‘molecules of emotion’ regelen elk systeem in ons lichaam en dit communicatiesysteem is een demonstratie van de intelligentie van onze ‘bodymind’, een intelligentie die wijs genoeg is om gezondheid te bevorderen en die ons in potentie gezond en vrij van ziekte kan houden zonder de moderne high-tech medische interventies waarop we vertrouwen." . .

Bruce Lipton, Amerikaans celbioloog

die tijdens zijn experimenten met gekloonde stamcellen ontdekte dat het niet de genen waren die de ontwikkeling van de cel bepaalden, maar de omgeving waarin deze cellen opgroeiden.

Deze constatering en andere vormden de basis voor wat nu bekend staat als 'epigenetica', de leer van een complex besturings-mechanisme 'boven de genen'. Lipton maakt duidelijk in zijn boek 'The Biology of Belief' dat het onze overtuigingen zijn die onze werkelijkheid en onze gezondheid bepalen, niet onze genen.

Dit heeft grote gevolgen voor hoe we de werkelijkheid ervaren, met name omdat we onze overtuigingen kunnen veranderen en daarmee de werkelijkheid veranderen . . .